(Pred)vianočné aktivitky

Aj v predvianočnom čase sme sa znovu stretli, aby sme strávili príjemné literárne popoludnie v kruhu kamarátov. Skladali sme puzzle s betlehemskou tematikou, hľadali stratené slová z vianočných básní, približovali si rôzne adventné a vianočné zvyky a tradície, tvorili originálne vianočné priania, hádali podľa naznačených indícií pojmy spojené s najkrajším sviatkami, pospomínali naše rodinné zvyky pri štedrovečernom stole... A aké by to bolo vianočné posedenie bez sladkých oblátok s medom? Tie spolu s chutným čajíkom ukončili tento pokojný poeticky prežitý čas.

 

predvianon 1predvianon 2predvianon 3predvianon 4