Činnosť PK v rámci SCVČ Nižná – november.

V novembri sme opäť v hojnom počte pokračovali v pravidelnej výuke plávania. V pondelok. 6., 13. a 21. novembra sme sa vybrali, za nezištnej dopravnej podpory rodičov, opäť do Julianinho Dvora - do Habovky. Po prevzatí kľúčikov od skriniek v šatni a prezlečení sa, sme sa stretli pri plaveckom bazéne a po krátkej rozcvičke a osprchovaní sa sme začali s plávaním. Bolo to už spontánnejšie, i keď dôraz sme kládli na opatrnosť. Malí plavci by sa už najradšej pohybovali v bazéne samostatne. No na to si budú musieť ešte páru týždňov a možno i mesiacov počkať. Zopakovali sme si plavecké spôsoby – znak, prsia a voľný spôsob. Pri týchto činnostiach nám výdatne pomáhajú plutvy, plavecké dosky či slíže. Nechýbali ani rôzne zábavné aktivity, lovenie pukov, torpéda, kotúle a rôzne druhy skokov do vody. V plaveckom bazéne strávila každá skupina hodinu. Po plavárni zamieril každá individuálne s rodičmi domov.

D. P.