Činnosť PK v rámci SCVČ Nižná – október.

S príchodom nového školského sme opäť roka v októbri začali pokračovať v pravidelnom plávaní. Už tradične v pondelky 9., 16. a 23. októbra , sme zavítali do Júlianinho Dvora - do Habovky. Pobyt v bazéne prebehol už podľa známych pravidiel. Po krátkej rozcvičke a osprchovaní sa sme začali s plávaním. Zopakovali sme si plavecké spôsoby – znak, prsia a voľný spôsob. Nechýbali ani rôzne zábavné aktivity, lovenie pukov, torpéda, kotúle a rôzne skoky do vody. Na to, aby deti napredovali v plávaní účelnejšie, v porovnaní so svojimi schopnosťami a talentom, je žiaľ veľmi málo, priestoru, možností, času a financií. Aj tento krát to bolo za výdatnej pomoci rodičov.

D.P.