Účasť na festivale Pardubická Ryengle

Tanečná skupina Harlekýn sa v dňoch 24.11 – 26.11 zúčastnila medzinárodnej súťaže detských a dospelých tanečných skupín Pardubická Ryengle. Dlhú cestu do Pardubíc sa skupina spestrila zastávkou v ZOO v Zlíne. Po príchode do Pardubíc a ubytovaní nasledovali priestorové skúšky a potom tanečné semináre zamerané na naučenie nových štýlov ktoré môžu obohatiť klasické country a stepové štýly. Pre vedúcich boli pripravené semináre zamerané na tvorbu choreografií pre kategóriu country show. V sobotu sa začala súťaž doobeda kategóriou najmladších tanečníkov do 10 rokov v ktorej sme mali pripravené dve choreografie. Nasledovali kategórie country a country show od 10 do 15 rokov a poobede dospelé kategórie. V oboch vekových kategóriach sme mali zastúpenie s dvoma choreografiami. Sobotný večer patril tradičnému countrybálu a prehliadke choreografíí skupín ktoré sa nezmestili do tradičných kategórií. Nedeľné kategórie patrili stepu a line dance. V kategórií dospelý line dance sme mali zastúpenie jednou choreografiou. Po slávnostnom nedeľnom vyhodnotení sa skupina vybrala na dlhú cestu domov a príchodom okolo 21. hodiny.

11121314