Zahrajme sa na básnika

Sniežik biely tíško padá,
v knižnici sa mládež schádza
poéziou očarená.
Tvoriť básne nové chceme.
Zopár rýmov každý vieme
do veršíkov uložiť.
Písmenková rozcvička
rozohriala srdiečka
na básnickú nôtu.
Láska, zima, auto, radosť -
nerobí nám žiadnu starosť
v metaforách vyjadriť.
Mnoho básní vytvorili,
ba sme sa aj zabavili.
Básne zdobia knižnicu.
Strašiakom už pre nás nie je
poézia, ktorá zneje
hladko z našich úst.

zahrajme sa na bsnika 1zahrajme sa na bsnika 2zahrajme sa na bsnika 3zahrajme sa na bsnika 4