Z truhlice starých materí

Za oknami už fúkal chladný októbrový vietor a my sme sa opäť stretli v príjemnom prostredí školskej knižnice, aby sme tentokrát viac spoznávali bohatstvo nášho jazyka, ktoré je zachované v prísloviach, porekadlách či rôznych ľudových výrokoch. Aby to nebolo pre mladších účastníkov ťažké, súťažili sme v zmiešaných skupinách od štvrtákov po ôsmačky, veď viac hláv – viac rozumu. A tak sme naprávali pokazené príslovia, odkrývali skryté obrázky poznaním významu nárečových slov, pantomímou a kresbou dávali nápovedu, aby ostatní uhádli zmysel ľudovej múdrosti... Popoludnie prešlo veľmi rýchlo vo výbornej nálade a my sme sa zase o niečo múdrejší pobrali domov.

z truhlice 1z truhlice 2z truhlice 3z truhlice 4