Výroba dušičkových vencov

V sobotu 28.10.2017 sme sa stretli s nižnianskymi deťmi vo farskej knižnici, kde sme pri príležitosti spomienky na všetkých zosnulých spolu vyrábali vence na hroby našich zomrelých. Spoločne sme si zaspomínali na našich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami. Potom deti ukázali svoj talent a šikovnosť a vyrobili venčeky, ktoré sme po skončení stretnutia zaniesli na miestny cintorín a tu sme si v tichej modlitbe spomenuli na svojich blízkych.

 

 vroba 1vroba 2