Činnosť PK v rámci SCVČ Nižná – august

V auguste sme sa v rámci prázdninových aktivít zúčastnili na Pltníckom miniduatlone a výlete do okolia Nižnej. 12. augusta sme sa v rámci Pltníckeho dňa zúčastnili na detskom miniduatlone a to mnohí nie ako diváci ale ako pretekári. Deti zažili atmosféru preteku. Zúčastnení pretekári dostali účastnícku medailu, diplom a sladkosti. Tí čo sa dostali až na stupne víťazov dostali medaily, diplomy a vecné ceny. Po skončení preteku sme si pozreli dostavbu plte a jej splav po Orave. 26. augusta sme sa vybrali do Magury. Stretli sme sa pred základnou školou o 9.00 hod. Pokračovali po cyklochodníku do Podbiela a potom popri železnici až na Maguru. Cestou sme sa trocha zdržiavali lebo deti si chceli oddýchnuť a občerstviť sa. Cesta k posedom ubiehala pomaly lebo deti mali bicykle rôznej kvality a ich cyklistické zručnosti boli taktiež rôzne. No na „vrchole Magury" už boli všetci fit. Po krátkej zastávke na občerstvenie a pomaškrtení na lesných plodoch sme sa pobrali do Zemianskej Dediny. Dolu kopcom sme išli veľmi opatrne, veď cesta bola hrboľatá a kde tu i kaluže. V Zemianskej Dedine sme sa vyšantili na detskom ihrisku a pobrali sa bo domov – do Nižnej.

D. P.

dscn3492dscn3493