Sústredenie – Choreografická dielňa

Plánované sústredenie bolo pokračovaním predchádzajúcej choreografickej dielne, kde sa dievčatá naučili základnú terminológiu krokov, základy úpravy a rozboru hudby a následne spoločne vytvorili choreografiu ktorú naučili mladšie tanečníčky. Podobný priebeh malo aj tento seminár, základy terminológie sa však učili už aj mladšie tanečníčky. Staršie tanečníčky sa venovali podrobnejšie klasifikácií hudby, rozboru a výberu vhodného tempa a celkovej vhodnosti hudby na danú tému. V druhej časti sústredenia vymysleli spoločnú jednoduchú choreografiu ktorá mala odrážať vopred danú myšlienku a charakter. V závere dňa začali s nácvikom choreografie, ktorú dokončia na nasledujúcom sústredení.

img 20170805 091811img 20170805 091802img 20170805 091902