Činnosť PK v rámci SCVČ Nižná – jún.

I v júni sme pokračovali vo výuke plávania. V pondelok. 5. júna sme sa už posledný raz v tomto školskom roku vybrali do Julianinho Dvora, do Habovky. Aj tento krát to bolo za výdatnej pomoci rodičov. Nasadli sme do osobných aut a poďme ho na bazén. Návšteva bazéna prebehla už podľa známych a platných pravidiel. Stretli sme sa pred základnou školou. Po prevzatí kľúčikov od skriniek v šatni a prezlečení sa sme sa stretli pri bazéne. Po krátkej rozcvičke a osprchovaní sa sme začali s plávaním. Bolo to opäť opatrné, veď plávame len dva krát do mesiaca a napredujeme len veľmi pomaly. Bolo to zas znova o čosi lepšie. Zopakovali sme si plavecké spôsoby – znak, prsia, kraul a voľný spôsob. Nechýbali ani rôzne zábavné aktivity, lovenie pukov, torpéda, kotúle a rôzne skoky do vody. V plaveckom bazéne sme strávili hodinu. Po plavárni sme zamierili vyplávaní a vyšantení domov..
V sobotu 17. júna sme sa pre tento školský rok rozlúčili s plávaním na bazéne v Dolnom Kubíne, bol to zároveň i oneskorený deň detí. Hodinku sme sa venovali zdokonaľovaniu jednotlivých plaveckých spôsobov a dve hodiny sme sa zabávali v aqurelaxe. Potom ešte chvíľka v obchodoch a poďme ho domov spokojní s príjemne strávenou sobotou.

D. P.

dsc07105dsc07099dsc07077