Kinderiáda

V utorok 25.6.2017 sa v novom športovom areály pri ZŠ s MŠ Nižná uskutočnil 0.ročník atletickej súťaže KINDERIÁDA. O.ročníka sa zúčastnili 4 školy a spolu 32 pretekárov, ktorí súťažili v nasledovných disciplínach:
Všetci pretekári bežali 50m a potom 1. ročník skákal z miesta do diaľky, 2. ročník hádzal plnou loptou, 3. ročník skákal do diaľky a 4. ročník hádzal kriketkou. Na záver sa bežala štafeta 4x60m.
Za krásneho počasia a v skvelej kulise domácich žiakov nakoniec zvíťazili žiaci zo ZŠ R.Dilonga Trstená, pred ZŠ s MŠ Zuberec a ZŠ s MŠ M.Medveckej. Naši žiaci obsadili 4.miesto.
Poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Mgr.Ľubomírovi Ivanovi, ako hlavnému organizátorovi a učiteľom telesnej výchovy Mariánovi Klimčíkovi a Aničke Vilčinskej za pomoc a rozhodovanie.
Všetci účastníci dostali sladkú odmenu, ako ináč Kinderčokoládky, medaile, vecné ceny a futbalové a florbalové lopty.

 

47

Nižnú reprezentovali: Radko Slimák, Dávid Gejdoš, Emka Ďaďová, Dominika Argalášová, Nikola Planietová, Barborka Baranová, Juraj Žuffa, Miroslav Kortman.

Viac fotografií tu:

Marián Klimčík