„Športové popoludnie v rámci akcie-- Marec Mesiac knihy"

V sobotu 11. marca 2017 sa v telocvični ZŠ Nižná uskutočnilo športové podujatie v spolupráci s CVČ Nižná a obce Nižná v rámci Mesiaca kníh. Vzhľadom na to, že chrípkové obdobie spôsobilo slabú účasť, podarilo sa nám prepojiť šport a knihy. Dozvedeli sme sa mnohé informácie práve z kníh, ktoré majú deti k dispozícii ohľadom bedmintonu a aj to či deti majú znalosti o našich reprezentantoch v tomto olympijskom športe. V kvíze sme si ozrejmili na akých kurtoch sa hrá v akých podmienkach sa vo svete športuje. Predstavili sme si aj oravských bedmintonistov ako sú Ema Pelachová z Dolného Kubína , ktorá reprezentuje v kategórii U19 alebo Peter Janckulík zo Zákamenného, ktorý študuje v Košiciach a zároveň reprezentuje v kategórii U 19.Zoznámili sme sa aj s knihou vydanou SZBe, ktorá veľmi podrobne popisuje ako hrať bedminton „Základy bedmintonu cez víkend".
Na záver popoludnia sme vyhodnotili a popoludnie ukončili sladkou odmenou.
Ďakujeme všetkým sponzorom a rodičom, ktorí nám pomáhali pri organizácii.

01020304050607