Kvetný víkend 2017 s Gaudiom aj inak

Nebolo tomu inak ani tento rok a mladí si pripravili tradičný program od piatku do nedele spätý s danou témou na každý rok. Piatok sa niesol v duchu utrpenia, v sobotu to bol športový deň venovaný rôznym aktivitám a súťažiam, ktorý zaujal a vytvoril radostnú a súťaživú atmosféru. No nielen športu bol venovaný tento deň, ale aj výrobe kulís, príprave stanovíšť a materiálu potrebného k ostatným aktivitám. Sobotňajší večer sa ukončil so spevom a chválami a nedeľa vyvrcholila slávnostným palmovým sprievodom mladých a detí ... Poďakovanie patrí všetkým zapáleným mladým z našej komunitky.

 113344