LOV SLOV

V máji sa znovu zišli v školskej knižnici štvrtáci, piataci, šiestaci a siedmaci, aby si tentoraz vyskúšali svoje jazykové schopnosti . Popoludnie s tajuplným názvom LOV SLOV bolo naplnené množstvom hier, v ktorých účastníci museli dokázať svoje schopnosti v oblasti reči, tvorby slov, vyhľadávania pojmov či zašifrovaných slovíčok, merali si sily v dvojiciach, komu sa podarí za kratší čas poskladať z náhodných písmen slová s väčšou bodovou hodnotou. Aj tu sa ukázalo, že byť starším žiakom neznamená automaticky byť lepším slovotvorcom, keď mladší žiaci, ktorí čítajú mnoho kníh, viackrát bodovo prevalcovali starších kamarátov. A hoci v záverečnej tabuľke boli rôzne bodové hodnoty, nikto neodchádzal zarmútený. Okrem príjemných zážitkov zo stretnutia i zo súťaženia si žiaci odnášali aj vlastnoručne vyrobené písmenkové náramky.

 

lov slov 1lov slov 2lov slov 3lov slov 4