Nočné čítanie

Posledný aprílový piatok sa členky LDK rozhodli stráviť v školskej knižnici nie popoludnie, ale netradične noc. Večer venovali katalogizácii nových kníh do knižničného fondu. Po výdatnej večeri (samozrejme pizza chutí v škole úplne super) nasledovala veselá časť programu. Spolu sme prešli tajomnými chodbami tmavej školy, dramatizovali náhodne vybraté ukážky z rôznych kníh, navzájom si čítali, hrali sa hry na lepšie vzájomné poznávanie i spoločenské hry... a v neskorých nočných hodinách sme zahrabané v spacákoch ešte trochu listovali v knihách. Príjemne unavené sme zaspali, až keď bola za oknami hlboká tmavá noc. Po prebudení sme sa síce trochu zmorené, ale veselé naraňajkovali a rozišli sa domov vyrozprávať prežité zážitky a dospať prebdenú noc.

non tanie 1non tanie 2non tanie 3non tanie 4non tanie