Jazykové hry

Členovia LDK sa opäť stretli v priestoroch školskej knižnice. Tentoraz strávili popoludnie hraním rôznych spoločenských hier zameraných na rozvoj komunikácie, jazykových zručností či správneho pohotového vyjadrovania. A tak sa spoza dverí ozývali vzrušené hlasy, ktoré povzbudzovali do vymýšľania slov pri tikaní malej bomby v hre Tiktakbum, vzápätí zostalo napäté ticho pri tvorení názvov podľa zadaných indícií a obsahujúcich vybraté písmená, naplno pracovali mozgové závity, aby objavili pojmy, čo majú spoločné jednotlivé obrázky v hre Posledné slovo... Takto nám prešiel príjemný čas a ani sme sa nenazdali, bolo načase odísť domov.

jazykov hry 1jazykov hry 2jazykov hry 3