Tvorím, píšem, čítam

Školská knižnica sa stáva stále viac obľúbeným miestom na trávenie času počas hodín, prestávok i po vyučovaní. Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 23. 2. 2017 popoludní, kedy členovia z LDK pozvali tretiakov, piatakov a šiestakov, aby tvorili, písali a čítali. Najprv sme si vypočuli vlastné rozprávky od našich malých spisovateliek, diváci bodovaním tajne hlasovali a určili, že najviac sa im páčila vtipná rozprávka Alenky Rošťákovej 5. B – O stratenej bodke. Potom sme v dvojiciach súťažili v tvorivom vymýšľaní čoraz zložitejších viet na dané písmeno. A aby toho nebolo málo, kreatívne sa vymýšľali príbehy z náhodne vybratých obrázkov z kociek Cubu. A to veru nie je žiadna sranda, veď za minútu vymyslieť, pospájať a utvoriť príhodu, v ktorej bude deväť spolu nesúvisiacich obrázkov vytvárať dej, dalo zabrať aj skúsenejším siedmačkám. Tešíme sa, že sme strávili príjemné popoludnie v prívetivom prostredí a s veselými kamarátmi.

Mgr. M. L.

tp 7tp 6tp 5tp 4tp 3