Základy stepu pre menšie tanečníčky

Staršie tanečníčky skupiny Harlekýn začali tréningový deň pohybovou rozcvičkou pre mladšie tanečníčky, kombinovanou s niektorými zo starších line dancov. Potom nasledovala pohybová príprava zameraná na step, vysvetlenie základných teoretických prvkov a pôvodu tohto druhu tanca. Nasledoval tréning základných stepových krokov a ich spájanie do jednoduchých sekvencií. Ku koncu stepového tréningu sa k mladším tanečníčkam opäť pripojili staršie a spoločne si zopakovali nové kroky. Tanečný deň zakončili tanečníčky pretancovaním všetkých svojich choreografií.

 

1699086216990809