Činnosť PK v rámci SCVČ Nižná – december.

V novembri sme boli na výlete v okolí Nižnej 02. a 09. decembra to bolo plávanie v penzióne Juliánin Dvor v Hadovke a 16. decembra na plavárni v Dolnom Kubíne. 02. a 09. decembra sme sa stretli pri škole a o 14.00 hod. sme sa pobrali osobnými autami do Habovky. V penzióne sme si zobrali kľúčiky od skriniek, prezliekli sa a poďme na bazén. Po krátkom poučení o správaní sa na bazéne a samozrejme v penzióne sme vošli do vody. Zopakovali sme si základy plaveckých spôsobov znak, prsia a kraul no a predovšetkým sme si užívali vodu a deti sa vyšantili, potápali sa, lovili puky, prenášali puky na plaveckých doskách, robili torpéda, ponorky, tulene ... Pretože bazén je pomerne malý celú túto činnosť sme rozdelili na skupinky a pláva i sme po malých skupinkách od 15.00 do 16.00, 16.00 -17.00 a 17.00 – 18.30 hod. Po každej časti si rodičia deti osprchovali a odviezli domov.
16. decembra sme sa za výdatnej pomoci rodičov (preprava detí autami) stretli o 18.45 na plavárni v Dolnom Kubíne. Na plavárni sme si zobrali čipy od skriniek, prezliekli sa a poďme na bazén. Po krátkom poučení o správaní sa na bazéne sme vošli do vody. Zopakovali sme si základy plaveckých spôsobov znak, prsia a kraul a potom sme ich zdokonaľovali. No nezabudli sme i na zábavu, deti sa potápali, lovili puky, robili ponorky a samozrejme si i zaskákali do vody.Po osprchovaní sa a osušení sme sa prezliekli a 21.15. sme sa opäť autami pobrali domov.
D. P.