KONEČNE SME SA DOČKALI

Konečne sme sa dočkali aj my, členovia bedmintonového oddielu v Nižnej. Náš oddiel má už nejaký ten rôčik, ale od dňa 21.októbra 2016 bude mať a svoje logo „ Nižnianské orly". Krstných rodičov nebolo ťažké vybrať, pretože najväčšiu zásluhu na tomto projekte mali manželia Miloš a Mária Strokovci.Autorom loga je pán učiteľ Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý sa podieľa aj pri výchove nových adeptov tohto športu. Sme veľmi radi, že takto môžeme reprezentovať svoj oddiel a našu obec nielen výkonmi, ale aj vkusným oblečením. Ďakujeme všetkým rodičom a sponzorom, za spoluprácu SCVČ Nižná, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť.

dsc 8757