Činnosť PK v rámci SCVČ Nižná – november.

V novembri sme boli na výlete v okolí Nižnej 12. to bol výlet do Zemianskej Dediny a 26. na poľovnícke posedy za Prasatínom. 12. novembra sme sa stretli pri škole a pobrali sme sa popri kostole, popod Ostražicu až do Zemianskej Dediny. Tam sme sa zastavili pri starom kostolíku kde sa deti občerstvili. Potom sme sa zastavili na detskom ihrisku pri družstve, kde sa deti do sýtosti vyšantili. Cesta do Nižnej ubiehala pomalšie, lebo deti sa preliezačkách trocha unavili. 26. novembra sme sa vybrali k poľovníckym posedom. Stretli sme sa pred základnou školou a pokračovali cez rieku Orava, popri záhradkárskej osade až na Uhliská – údolnú stanicu vleku. Pri vleku sme sa trocha zdržali lebo deti si chceli trocha oddýchnuť a občerstviť sa. Cesta k posedom ubiehala pomaly lebo deti pobehovali od jedného kríka k druhému, oberali šípky a trnky. No na pri posedoch im už nebolo nič, ba všetci chceli byť naraz na posede, veď na posed sa každý deň nechodí. Deti veľmi zaujímalo aké zvieratká by mohli z posedov vidieť a aké v okolitých lesoch skutočne žijú. Po krátkom občerstvení sme sa zahrali na schovávačky, kráľu - kráľu daj vojačka a pobrali sme sa rovnakou cestou domov.
D. P.