Bedmintonové stretnutie v júli.

Po niekoľkodňovom oddychu od školských povinností sme sa spolu s deťmi stretli v telocvični ZŠ s MŠ Nižná. Po krátkej rozcvičke sme si zahrali beďas a zaspomínali na minulú bedmintonovú sezónu. Nakoniec sme sa z úsmevom na tváry rozišli domov. Teraz sa tešíme na novú sezónu a s odhodlaní ukázať sa pred súpermi. Nebudú to mať s nami ľahké.

100101102103