Silvestrovský výstup na Ostražicu

Na Silvestra o 11:00 sme sa zišli pri kostole v Nižnej vyše 20 členná skupina cyklistov, bežky a bike sme nechali teraz doma a na Ostražicu sme sa vybrali pešo na Silvestrovský výstup, ktorý každoročne organizujú mladý turisti z Nižnej. Trasu na vrchol sme si zvolili menej náročnú, nakoľko v našom „ pelotóne „ sme mali naše najmladšie ratolesti, pre ktoré táto akcia bola hlavne určená. Na vrchol Ostražice sme stúpali popri vodného rezerváru, kde sme naším najmladším členom vysvetlili hlavnú úlohu toho zariadenia. Po malom občerstvení sme pokračovali poľnou cestou ponad kostol až na lúku pod Ostražicu. Na vrchol Ostražice sme sa dostali po spevnených schodoch. Na vrchole sme sa stretli aj s dalšími našími členmi klubu a tak naša cyklo skupina sa roršírila na 25 členov. Po spoločnej fotke na vrchole Ostražice pri kríži sme sa presunuli ku ohnisku kde už ostatní turisti veselo opekali domáce špeciality. Veľkým prekvapením bolo pre nas stretnutie s kamarátmi z Moskvy, ktorý pred rokom prvý krát navštivili Nižnú a po roku sme sa s nimi znoval stretli. Lamanou ruštino / slovenkou / anglickou rečou sme sa porozpravali o tom čo všetko sme zažili od posledného nášho stretnutia. Veľmi milým prekvapením pre nás bolo, že táto ruska skupinka / 2 maželské pary + 5 deti / si vybrala na oslavu Novéh roka znova Slovensko, Nižnú, pretože po minulé roky chodili pravidelne do Alp. Asi po hodinovej opekačke a veselom speve ľudových piesni sme sa vratili štastne domov.

Tento náš výstup bol pod realizovaný pod záštitou Cykloklubu a finančnej pomoci SCVČ Nižná a OcÚ Nižná.

Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom, organizátorom a rodičom za pomoc pri tomto výstupe.